THÀNH PHẦN (INGREDIENTS)
Nano Fucoidan….150mg

Nano Cao Xạ đen (Nano Celastrus hindsii extract)…… 50mg

Nano Cao Bán chi liên (Nano Scutellaria barbata extract)….50mg

Nano Cao Atiso (Nano Cynara scolymus extract) … 25mg

Nano Silymarin…10mg

Vỏ nang Gelatin, Tình bột bắp, Magnesi stearat vừa đủ một viên. (Gelatin capsule, cornstarch, magnesium stearate just enough for one tablet)

 

1800646825